Đăng nhập

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Quy trình thực hiện

Enago hỗ trợ tác giả từng bước trong quá trình chuẩn bị để xuất bản bản thảo

1. Nộp bản thảo để chỉnh sửa

    Tác giả nộp bản thảo để chỉnh sửa.

2. Chỉnh sửa và trả bài

    Enago chỉnh sửa và trả lại bài cho tác giả.

3. Tác giả nhận xét

    Tác giả đọc bài và thảo luận với Enago thông qua dịch vụ Q&A

4. Tác giả trao đổi với Enago

    Enago chỉnh sửa lại theo yêu cầu và trả lại bản thảo sẵn sàng để xuất bản

5. Nộp bản thảo tới Tạp chí

   Tác giả nộp bản thảo cho Tạp chí

6. Phản hồi của phản biện

   Tác giả nhận lại những nhận xét, đánh giá từ phản biện.

7. Chỉnh sửa không giới hạn

   Tác giả gửi những nội dung chỉnh sửa đến Enago để được chỉnh sửa hoàn thiện hơn thông qua gói bảo hiểm bản thảo.

8. Bản thảo sẵn sàng gửi đăng

Enago hoàn thiện những chỉnh sửa và gửi lại tác giả bản thảo sẵn sảng cho xuất bản.

 

 Nguồn: http://interpublish.com.vn

 

Bình luận