Đăng nhập

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

  Nhận tài liệu gốc

Quý khách hàng có thể gửi tài liệu bằng hai cách:

     - Gửi thông tin liên lạc và bản mềm công trình nghiên cứu tới email interpublishjsc@gmail.com

    - Gửi trực tiếp tài liệu của quý khách tới văn phòng của chúng tôi. (Đối với cách làm này, kính mong quý khách liên hệ trước với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể).   

  Phân tích tài liệu

Sau khi nhận đơn hàng, nhân viên quản lý dự án sẽ trao đổi với quý khách hàng về ngôn ngữ dịch thuật, tính chuyên ngành của tài liệu, thời hạn hoàn thành, bảng thuật ngữ và các yêu cầu khác của khách hàng và lập kế hoạch thực hiện để giao cho phòng dịch thuật. Phòng dịch thuật sẽ phân tích tài liệu, lựa chọn từ điển và tổ chức nhóm dịch thuật phù hợp nhất đối với công trình nghiên cứu của quý khách.

  Tiến hành dịch thuật

Các biên dịch viên thống nhất thuật ngữ chuyên ngành trong tài liệu, đồng bộ từ ngữ và tiến hành dịch.

  Hiệu đính 

Nhóm hiệu đính nhận tài liệu đã dịch từ nhóm dịch thuật và hiệu đính tài liệu, thống nhất, chỉnh sửa và chuẩn hóa tài liệu.

  Kiểm tra bản dịch

Sau khi hoàn thành bản dịch và hiệu đính, trưởng nhóm dịch và chuyên gia ngôn ngữ bản xứ kiểm tra lại nội dung và định dạng trình bày và chuyển bản dịch hoàn chỉnh cho nhân viên quản lý dự án. Nếu có sai sót sẽ chuyển lại cho nhóm dịch/ hiệu đính chỉnh sửa lại.

  Bàn giao tài liệu 

Nhân viên quản lý dự án nhận lại bản dịch, kiểm tra tài liệu lần cuối và giao tài liệu hoàn chỉnh cho khách hàng theo đúng thời hạn yêu cầu.

  Tiếp nhận phản hồi của khách hàng và chỉnh sửa theo yêu cầu 

Nếu khách hàng cần bổ sung thêm hay chỉnh sửa, quản lý dự án chịu trách nhiệm tiếp nhận phản hồi yêu cầu của khách hàng và tiến hành bổ sung, chỉnh sửa.

 Nguồn: http://interpublish.com.vn

Bình luận